Cytometr Kliniczny BD FACSVia

Więcej

NOWOŚĆ Probówki do analizy osocza BD Vacutainer ®

Więcej

Fotometry

Więcej

Cytometria - cytometr BD FACSVia

 

Cytometria przepływowa

Jest to techika stosowana w analityce do szybkiego pomiaru sygnałów fluorescencyjnych lub śwaitała rozproszonego, który jest wysyłany przez odpowiednio naznaczone komórki. Metoda ta ocenia właściwości komórki, zarówno jakościowe i ilościowe

Opis cytometru BD FACSVia

System BD FACSVia jest aparatem do diagnostyki medycznej, wyposażonym w laser niebieski i czerwony, dwa detektory rozproszenia światła oraz cztery detektory fluorescencji z filtrami optycznymi zoptymalizowanymi do mierzenia takich fluorochromów, jak FITC, PE, PerCP oraz APC. Kompaktowa konstrukcja optyki, brak regulacji oraz zoptymalizowane ustawienia detektorów tworzą łatwy w użyciu system. BD FACSVia charakteryzuje się zwiększoną czułością, poprawioną niezawodnością oraz wprowadzeniem automatycznej kontroli jakości w oparciu o kulki CS&T (Cytometer Setup & Tracking).

W czasie produkcji, laser i optyka zostają ustawione i zblokowane. W wyniku tego, każdy cytometr przepływowy BD FACSVia produkowany jest z wystandaryzowaną wydajnością fluorescencji tak, że użytkownik nie potrzebuje regulować napięć detektorów.

Dane zbierane są cyfrowo w ponad 7-dekadowym, dynamicznym zakresie (ponad 16 milionów cyfrowych kanałów danych), oferując dostępność wszystkich danych w razie potrzeby. Strategie bramkowania i wartości kompensacji fluorescencji mogą być ustawione przed, w czasie lub po zebraniu danych. Po zebraniu danych, funkcja Zoom programu BD FACSVia umożliwia wizualizację danych w dowolnej skali, więc użytkownik może precyzyjnie ustawić bramki i regiony.

Jeśli uaktualnienie wartości jest później potrzebne lub jeśli konieczna jest optymalizacja, po prostu zmienia się ustawienia i ponownie analizuje dane. Elastyczność ta pozwala także ponownie przebadać dane, aby uwzględnić nowe odkrycia naukowe.

Cytometr Kliniczny BD FACSVia posiada oprogramowanie kliniczne, pozwalające na w pełni automatyczny pomiar, analizę i raportowanie wyników kontroli jakości preparatów krwiopochodnych – Leukocount i Plasmacount, badanie subpopulacji limfocytów, a także możliwość rozszerzenia programu klinicznego o pomiary komórek macierzystych i antygenu HLA-B27. Raporty drukowane są w języku polskim.

Oprócz programu klinicznego cytometr posiada program do zbierania i analizy danych dowolnych eksperymentów użytkownika. Cytometr służy do charakteryzowania wielu parametrów komórek, takich jak obecność i ilość różnych struktur błonowych (receptory, cząstki adhezyjne, miejsca wiązań z innymi komórkami, struktury charakterystyczne dla poszczególnych typów komórek), cząsteczek i struktur wewnątrzkomórkowych (cytokin, chemokin, czynników transkrypcyjnych, szlaków przekazywania sygnałów), jąder komórkowych. Na cytometrze można mierzyć funkcje komórek (fagocytoza, chemotaksja, wybuch oddechowy, produkcja aktywnych białek, aktywność enzymów, apoptozę).

Obecnie ilość oznaczeń na cytometrze jest tak duża, że samo wymienienie ich zajmuje prawie dwie godziny wykładu. Coraz więcej metod badań na cytometrze rozwijanych jest w biologii molekularnej do monitorowania wbudowywania genów i ich ekspresji, do badania oddziaływań białko-białko, do pomiarów odległości pomiędzy białkami, do badania komórek zmienionych genetycznie.

Do pracy cytometru potrzebny jest płyn roboczy, którym jest destylowana, dejonizowana woda, filtrowana 0,2 µm, w którym płyną komórki, probówki na próbki oraz płyny odkażające i płuczące. Do przygotowania komórek do pomiaru potrzeba buforów, przeciwciał monoklonalnych połączonych z barwnikami i/lub barwników wnikających do komórki i barwiących różne jej struktury. BD FACSVia do instalacji nie wymaga specjalnego pomieszczenia, specjalnej adaptacji zasilania prądem ani innych mediów. Ze względu na żywotność laserów zaleca się klimatyzowanie pomieszczenia, choć nie jest to obowiązkowe. Lasery są zbudowane na ciele stałym i dlatego wystarcza chłodzenie ich powietrzem i zasilanie prądem jednofazowym.

Dane: Prąd < 5 A, Całkowita moc 154 VA.