Cytometr Kliniczny BD FACSVia

Więcej

NOWOŚĆ Probówki do analizy osocza BD Vacutainer ®

Więcej

Fotometry

Więcej

Polityka Jakości

Podstawową wartością, której hołdujemy w naszej firmie, jest jakość. Oferujemy tylko i wyłącznie produkty najwyższej jakości, która jest potwierdzona licznymi certyfikatami oraz badaniami dotyczącymi poszczególnych produktów.

W trosce o najwyższą jakość naszych usług, w marcu 2006 roku wdrożyliśmy normę jakości ISO 9001:2001, potwierdzoną certyfikatem ISO 9001:2001.

W listopadzie 2006 rozszerzyliśmy nasz certyfikat jakości o nakładkę medyczną ISO 13485:2005, natomiast w marcu 2008 o nakładkę środowiskową ISO 14001:2005.

Jesteśmy firmą małą, lecz sprawnie działającą dzięki:

  • Prowadzeniu elastycznej polityki zaspokajania potrzeb naszych klientów,
  • Realizacji dostaw terminowo i zgodnie z oczekiwaniami klienta,
  • Obsłudze klienta opartej na bezpośrednich kontaktach,
  • Profesjonalnemu przygotowaniu naszych pracowników do powierzonych zadań,
  • Liczeniu i szczegółowej analizie kosztów i zysków,
  • Analizowaniu przyczyn i skutków stwierdzonych odstępstw i szybkiemu ich eliminowaniu,
  • Starannemu doborowi dostawców,
  • Monitorowaniu rynku oraz obecnych i przyszłych potrzeb naszych klientów,
  • Aktywnej i fachowej obsłudze po dostarczeniu towaru.